Nowa wersja enova365 2104.1.3

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 17.05.2021 firma Soneta opublikowała nową wersję enova365 oznaczoną numerem 2104.1.3

Wersje Unicore Produkcja, starsze niż 4.2.7503.4 nie są kompatybilne z obecną wersją enova365

Najważniejsze zmiany:

Kadry Płace:
– Zaktualizowano deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA oraz ZUS ZZA do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021 roku.
– Na formularzu umowy cywilnoprawnej na zakładce Ogólne dodano pole “Kod wykonywanego zawodu”, które może być aktualizowane. Kody zawodów uzupełnione w polu “Kod wykonywanego zawodu” będą wykazywane na deklaracjach zgłoszeniowych ZUS ZUA oraz ZUS ZZA.

Księgowość:
– Zaktualizowano eDeklarację CIT-8(30) do wersji schematu 2-0E.
– Zaktualizowano formularz, wydruk i schemat eDeklaracji dla deklaracji CIT-ST do wersji 8. Zmiany zostały zrealizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 marca 2021 roku. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Handel:
– Umożliwiono generowanie pliku XML CUK-1 zgodnego z nową schemą CUK-1(2) obowiązującą dla transakcji wykonanych od 1 maja 2021 roku.
– Dodano nowy wydruk Sprawozdanie OC, dostępny z listy faktur. Odpowiada on nowemu schematowi deklaracji CUK-1(2).

Szczegóły w ulotce do wersji