Pulpit Menedżerski pobiera dane z systemów Symfonia Premium i Forte, Enova, Comarch, Insert do kilkudziesięciu baz danych jednocześnie, tworzy raporty analityczne, prezentowane jako tabela przestawna, wykres lub ich połączenie, pozwala na wybór prezentowanych kolumn, wierszy, wartości oraz definiowanie zaawansowanych filtrów, w wersji rozszerzonej umożliwia prognozowanie poprzez edycję źródła danych. Pulpit Menedżerski pozwala na budowanie raportów, których nie znajdziesz w Symfonii!
Każdy raport może być wydrukowany, zaprezentowany jako wykres kołowy lub słupkowy, albo wyeksportowany do Excela.

Co możesz analizować?

 • informacje o sprzedaży, zakupach, zamówieniach, magazynie  i rozrachunkach
 • informacje o obrotach i saldach kont księgowych
 • informacje o zleceniach produkcyjnych rozliczeniach i o spływach produkcji
 • sprzedaż rodzajów towarów miesiącami (tabela przestawna z wykresem),
 • sprzedaż rodzajów towarów kontrahentom (tabela przestawna),
 • sprzedaż z podziałem na rodzaje towarów (wykres),
 • sprzedaż z podziałem na kontrahentów (wykres),
 • sprzedaż towarów datami z podziałem na katalogi (tabela przestawna z podsumowaniem na każdym poziomie drzewa katalogu),
 • niezrealizowane zamówienia obce (tabela przestawna),
 • zestawienie sprzedaży i zakupu (wykres z konfigurowalnymi, połączonymi seriami danych sprzedaży i zakupu dla wybranego okresu),
 • sprzedaż kontrahentom z podziałem na rabaty (tabela przestawna z wykresem),
 • sprzedaż z podziałem na rejony (wykres),
 • sprzedaż rodzajów towarów z podziałem na rabaty (tabela przestawna z wykresem),
 • sprzedaż kontrahentom z podziałem na znaczniki (tabela przestawna z wykresem),
 • zakup rodzajów towarów miesiącami (tabela przestawna),
 • zakup z podziałem na rodzaje towarów (wykres),
 • zakup z podziałem na kontrahentów (wykres),
 • zakup z podziałem na katalogi towarów/kontrahentów (tabela przestawna),
 • zestawienia należności/zobowiązań miesiącami (tabela przestawna z wykresem z należnościami/zobowiązaniami oraz ilością dni po terminie dla dokumentów nierozliczonych, przeterminowanych),
 • obroty magazynowe z podziałem na rodzaje towarów (tabela przestawna z rozbudowanym filtrowaniem)
Obszary analiz:
 • dane z Enova, Sage Forte, Comarch, Insert  – sprzedaż, zakup, zamówienia, magazyn, rozrachunki
 • dane z Enova, Sage Forte, Comarch, Insert – rozrachunki, obroty i salda kont księgowych
 • dane z Unicore Produkcja – zlecenia produkcyjne, rozliczanie i raporty produkcyjne
W dziedzinie produkcji program dostarczy m.in. raportów:
 •  wydajność według pracownika, zespołu, maszyny, zmiany,
 • wydajność surowca w funkcji czasu, stanowiska, grupy produktów,
 • wyliczenie  minimalnych stanów magazynowych surowców, opakowań, etykiet , kartonów itd.. na podstawie analizy archiwalnych zapisów zużycia surowców i sprzedaży gotowych produktów,
 • surowce w magazynie: nazwa, numer surowca, numeru partii, termin ważności, cena netto, zużycie w zadanym okresie,
 • koszty materiałowe produkcji:surowce, opakowania,
 • koszty robocizny, koszty stałe,
 • symulacja  kosztu finalnego produktu w funkcji kosztów poszczególnych składników (cen surowców, kosztów robocizny, kosztów stałych, itd,
 • alarm o osiągnięciu stanów minimalnych produktów, surowców, opakowań,
 • koszty rezerw magazynowych surowców, półproduktów i produktów na  dany dzień,
 • raport reklamacji surowców i produktów,
 • raport produkcji w toku

Korzyści

 • znaczne przyśpieszenie procesu raportowania,
 • konsolidację danych sprzedażowo – zakupowych, finansowych i produkcyjnych,
 • obniżenie kosztów utrzymania i analizy danych,
 • odkrycie dotychczas niedostępnych, wartościowych informacji zawartych w systemie zarządzania