How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Aktualizacja domyślnego dostawcy indeksu produkcyjnego

 

update Manufacture.Item set SupplierId = (
 SELECT top 1 [idkh]
 FROM [Handel].[dbo].[DT]
 inner join SSCommon.vKontrahenci as kh on kh.id = DT.idkh
 where idtw = Manufacture.Item.HMItemID
 )
 where Manufacture.Item.SupplierId != (
 SELECT top 1 [idkh]
 FROM [Handel].[dbo].[DT]
 inner join SSCommon.vKontrahenci as kh on kh.id = DT.idkh
 where idtw = Manufacture.Item.HMItemID
 )
Spis treści