How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Aktualizacja stawek pracowników – akcja

Akcja aktualizuje stawki pracowników w ‘Pracownicy produkcyjni’. Działa na zaznaczonych wierszach. W akcji jest również wykorzystywana cecha, którą można dodać w oknie pracownika, np jako cechę historyczną, która umożliwi śledzenie historii zmiany cen pracownika.

using System.Linq;
using System.Windows;
using Worm;
using Worm.Ui.Wpf;
using Worm.Ui.Wpf.Views;
using DevExpress.Xpf.Editors;
using Unicore.Manufacture.Business;

namespace MyExtensions {
	public class Extensions {
		public void Change() {
			var te = new TextEdit { Width = 150, MaskType = MaskType.Numeric, Mask = "n2" };

			var messResult = UiMessageBox.Show("Podaj nową stawkę",
			                  "Podaj",
			                  MessageBoxButton.OKCancel,
			                  MessageBoxImage.Information,
			                  new[] { te });
			if (messResult != MessageBoxResult.OK) return;

			foreach(Employee emp in UiView.CurrentView.SelectedRows){
				decimal cost;
				decimal.TryParse(te.Text, out cost);
				emp.Cost = cost;
				var ft = emp.Features["ZmianyStawek"].SetValue(cost); //cecha
				emp.Save();
			}

			return;
		}
	}
};
Spis treści