How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Arkusze wdrożeniowe Unicore Produkcja

Arkusz ułatwia przeniesienie informacji o stanowiskach roboczych, maszynach, procesach produkcyjnych, normach do Unicore Produkcja. Zakładki są poukładane według kolejności importu.

Na podobnej zasadzie można zaimportować również informacje o pracownikach, technologii, zleceniach.

Import kartotek

Import struktur

Spis treści