How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Cecha skryptowa pobierająca dane z zapytania SQL

Przykład cechy skryptowej – gdzie pobierane są dane numery FK skadnika wyjściowego i jego rodzaju w zleceniu produkcyjnym. (Jeśli zlecenie produkcyjne jest wielopozycyjne nr FK zostanie przypisany z pierwszego na liście składnika wyjściowego).

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Worm;
using Unicore.Manufacture.Business;

namespace FeatureScript {
  public static class Script129379941460674436790 {
     public static String GetValue(object obj) {
       var wo = obj as WorkOrder;
       var featureName = "Konto";
       var feature = wo.Features[featureName];
       var query = string.Format("SELECT ('Konto:'+isnull(rtw.kontofk,'brak')+'-'+ isnull(HM.tw.kontofk,'brak')) AS Konto FROM Manufacture.WorkOrderItem as woi INNER JOIN Manufacture.Item AS i ON woi.ItemID = i.ID INNER JOIN HM.TW ON i.HMItemID = HM.TW.id INNER JOIN HM.TW AS rtw ON HM.TW.rodzaj =rtw.id WHERE woi.WorkOrderID = {0}", wo.Id);
       var scalar = Factory.Provider.ExecuteScalar(query);
       return scalar != null ? Convert.ToString(scalar) : "Konto: brak";
    }
  }
}

 

Spis treści