How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Czy jest indeks produkcyjny – cecha skryptowa

Cechę można dodać w artykułach. Po wyciągnięciu kolumny pokazuje ona czy dany artykuł ma stworzony indeks produkcyjny (false, true).

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Worm;
namespace FeatureScript {
	public class Script8882954469982225793540  {
		public Boolean GetValue(object obj) {
			var towar = obj as Hydra.Forte.Article;
			var item = Unicore.Manufacture.Business.Item.Where(i => i.ArticleId == towar.Id).Get();
			return item != null ? true : false;
		}
	}
}
Spis treści