How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Dodaj źródło – akcja skryptowa

Akcja dodaje źródło do zestawów danych.
Przed wywołaniem akcji należy zdefiniować źródło danych. Akcje dodajemy w Unicore Produkcja –> systemowe –> zestawy danych

using System.Linq;
using System.Windows;
using Worm;
using Worm.Ui.Wpf;
using Worm.Ui.Wpf.Views;

namespace MyExtensions {
	public class Extensions {
		public void MyMethod() {
			//UiView.CurrentView.SelectedRows - zaznaczone wiersze w bieżącym widoku
			var dataSource = Worm.Ui.Core.Reports.DataSource.All().Get();
			if(dataSource == null) return;
			foreach(var obj in UiView.CurrentView.SelectedRows)
			{
				var dataSet = obj as Worm.Ui.Core.Reports.DataSet;
				dataSet.DataSource = dataSource;
				dataSet.Save();
			}
			return;
		}
	}
};

 

Spis treści