How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Dodawanie cech w Unicore Produkcja

W programie Unicore Produkcja Forte istnieje możliwość tworzenia dodatkowych pól – cech, tzn, że jeśli mamy potrzebę stworzenia pola własnego, które nie występuje w programie możemy w tym celu wykorzystać cechy.
W programie występują 4 rodzaje cech:

– Grupująca – cecha służy do grupowania danych po dowolnym polu dostępnym na gridzie

– Analityczna – cecha służy do zapisywania danych własnych, można w niej jasno określić jaki typ danych będzie wprowadzany do cechy

– Skryptowa – w cesze skryptowej można wykonywać różne obliczenie, pobierać wartości innych pól/cech z dowolnego miejsca w systemie oraz z systemów zintegrowanych, wymaga bardzo dobrej znajomości języka c# oraz obiektów systemowych

– Słownikowa – cecha służy do tworzenia słowników własnych.

Aby dodać cechę w programie należy otworzyć okno, w którym chcemy dodać cechę, np. Procesy technologiczne oraz wybrać z górnego menu Definicje cech.

Pojawi się okno, w którym można dodać cechę, w tym celu wybieramy Ikona: Dodaj cechę  z górnego menu.

Pojawi się okno Nowa definicja.

Należy tu wypełnić pole Nazwa (podajemy nazwę cechy – nazwa ta będzie wyświetlana na gridzie), wybieramy Rodzaj cechy, jeśli jest to cecha analityczna wybieramy typ danych, jeśli jest to cecha słownikowa w tym miejscu definiujemy również pozycje słownika. Przy dodawaniu cechy słownikowej nie wypełniamy dodatkowo pole Słownik i wybieramy dodaj po prawej, a następnie możemy dodawać pozycje słownika wpisując w polu Pozycje słownika nazwę i wybierając dodaj po prawej.

Po zaznaczeniu chekboxa Historyczna będą się zapisywały wszystkie zmiany wartości jakie były dokonywane w tej cesze dla konkretnego rekordu. Po wykonaniu wszystkich czynności klikamy przycisk Zapisz u dołu okna.
Dodane cechy nie są od razu widoczne na gridzie. Aby dodać cechę na grida należy włączyć właściwości programu (opcja u dołu ekranu)

i rozwinąć katalog Cechy.

Metodą drag&drop można przeciągnąć cechę na grida.

W oknie Definicji cech można również edytować i usuwać cechy.

Jest również możliwość umieszczania cechy w obrębie obiektu w oknach, np. w oknie konkretnego procesu technologicznego jednak ta czynność wymaga dość zaawansowanej wiedzy i nie polecamy wykonywania jej samemu ponieważ może spowodować niechciane błędy w szablonach systemu.

 

 

Spis treści