How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Generowanie raportów w PM po aktualizacji systemu operacyjnego zwraca wyjatki

Po aktualizacji systemu operacyjnego podczas wywołania raportu w PM pojawia się błąd:

RuntimeMethodHandle.InvokeMethod
System.Reflection.TargetInvocationException: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek.
---> DevExpress.XtraReports.Serialization.XRSerializationException: 0:
Typ „System.Attribute” jest zdefiniowany w zestawie, do którego nie istnieje żadne odwołanie.
Musisz dodać odwołanie do zestawu „System.Runtime, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a”.
w DevExpress.XtraReports.Native.ReportCompiler.Compile(String streamString, IServiceProvider serviceProvider)
w DevExpress.XtraReports.UI.XtraReport.LoadLayoutInternal(Stream stream, XtraReport& source, Boolean forceDataSource)...

Błąd najczęściej pojawia się w Windows 10 i jest związany z instalacją poprawek do .Net Framework.

Rozwiązaniem problemu są:

  • naprawa instalacji .Net Framework w Panel sterowania – Programy i funkcje – Napraw
  • reinstalacja pakietu .Net Framework 4
  • Framework w funkcjach systemu Windows: odznaczenie, restart, zaznaczenie i ponowny restart stacji:
Spis treści