How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Import do enova – obiekty podrzędne.

Do poprawnego przeprowadzenia importu danych do enova, np. bazy adresów dostaw, które są lokalizacjami kontrahentów lub rachunków bankowych kontrahenta należy wskazać klasę danych. Klasa wymagana jest przy eksporcie danych do obiektów podrzędnych. Na przykładzie bazy adresów dostaw, należy zdefiniować w SQL kolumnę:

‘Kontrahent’ as ‘Kontrahent:Class’

Spis treści