How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Instalacja certyfikatów na IIS7

Instalacja certyfikatów na IIS7

  1. Pobrać certyfikat w formacie PKCS7 (p7s) i zmienić rozszerzenie pliku na p7b lub utworzyć plik z rozszerzeniem .crt wklejając do pliku przesłaną treść certyfikatów (łącznie z sekcjami –BEGIN CERTIFICATE— oraz —END CERTIFICATE—)
  2. W MMC dodać przystawkę Certyfikaty dla Komputer lokalny
  3. W drzewie katalogów w Osobisty /Certyfikaty wybrać Import i wskazać na plik p7b (automatyczne wybieranie magazynów na podstawie typu certyfikatu).
  4. Po pomyślnym zainstalowaniu certyfikatów w IIS7 w Certyfikaty powinien pojawić się certyfikat witryny. W Powiązania należy wskazać zainstalowany certyfikat.

Uwaga! Aby operacja powiodła się, żądanie odnowienia/wydania certyfikatu należy wykonać z maszyny, na której certyfikat będzie instalowany.

 

Spis treści