How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Jak zewidencjonować odwrotne obciążenie na poziomie Ewidencji dokumentów?

W przypadku, gdy dany firma nie posiada modułu Handel, dokumenty związane z odwrotnym obciążeniem, dotyczące handlu stalą, złomem, odpadami i innymi towarami „wrażliwymi” należy wprowadzić na liście dokumentów ewidencji.


Rozliczenie u sprzedawcy

Dokumenty związane ze sprzedażą wczesnej wymienionych towarów należy wprowadzić na liście dokumentów ewidencji w typie sprzedaż ewidencji / sprzedaż zbiorcza ewidencja. Elementy VAT na dokumentach sprzedaży należy oznaczyć w następujący sposób:

 • W definicji stawki: „-„.
 • Pole Rodzaj: Nabywca podatnik.
 • Rodzaj podmiotu Krajowy (zakładka ogólne dokumentu).
  W deklaracji VAT-7 tak oznaczone elementy zostaną wykazane w części C 12 w pozycji 31.

Rozliczenie u nabywcy

Ewidencjonując transakcję zakupu towarów wrażliwych u nabywcy mamy do zarejestrowania fakturę zakupu, która nie zawiera informacji w podziale na stawki VAT i nie zawiera kwoty podatku. Fakturą taką należy zarejestrować wprowadzając jej wartość wprost na zakładce Ogólne. Faktura taka nie będzie trafiać do rejestru VAT.
Faktury zakupu zawierające zarówno transakcje rozliczane w procedurze odwrotnego obciążenia, jaki i transakcje opodatkowane po stronie sprzedawcy należy wprowadzać podając stawki i wartości na zakładce VAT, a dla pozycji rozliczanych w procedurze odwrotnego obciążenia należy wybrać stawkę ‘-‘ lub ‘NP’. Rozliczenie transakcji w podatku VAT nastąpi za pomocą dokumentów wewnętrznych VAT analogicznie jak w przypadku transakcji nabycia wewnątrzwspólnotowego. Dokumenty te mogą zostać wprowadzone ręcznie lub utworzone automatycznie na podstawie faktury zakupu z wykorzystaniem mechanizmów dostępnych na rozszerzonej definicji dokumentu ewidencji.
Elementy VAT z dokumentów wewnętrznych VAT należny ewidencja, należy oznaczyć:

 • Stawka opodatkowana,
 • Rodzaj podmiotu: Krajowy.,
 • Rodzaj: Nabywca podatnik.
  Elementy VAT z dokumentów wewnętrznych VAT naliczony ewidencja zaliczane są do zakupów według zasad ogólnych, takie dokumenty należy oznaczyć:
 • Stawka opodatkowana,
 • Rodzaj podmiotu: Krajowy,
 • Rodzaj: Towar.
  Tak oznaczone elementy zostaną wykazane w deklaracji VAT-7 w części C 12 w pozycjach 31 i 32 po stronie VAT-u należnego. Oraz w części D 2 w pozycji 41 po stronie VAT-u naliczonego.

Źródło: dok.enova365.pl

Spis treści