How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Cecha skryptowa w UP

W przykładzie budujemy cechę podsumowującą gęstość (cechę) z poszczególnych surowców struktury.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Worm;
using Unicore.Manufacture.Business;
using Hydra.Features;

namespace FeatureScript {
	public class Script491848458368868  {
		public Decimal GetValue(object obj) {
			var bom = obj as BOM;
			if(bom == null) return 0.0m;
			// Wartość zmiennej featureName musi zawierać poprawną nazwę cechy
			// jaka jest używana w składnikach struktury
			var featureName = "Gęstość";

			var lines = bom.ItemLines;
			var sum = 0.0m;
			foreach(var line in lines) {
				if(typeof(IFeaturedObject).IsAssignableFrom(line.GetType())) {
					var feature = line.Features[featureName];
					if(feature != null) sum += Convert.ToDecimal(feature.Value);
				}
			}
			return sum;
		}
	}
}
Spis treści