How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Import dokumentów z Produkcji do Handlu Forte – konfiguracja

Po zainstalowaniu programu Unicore Produkcja 2 w katalogu programu (domyślnie “C:\Program Files (x86)\Unicore\Unicore Produkcja 2.x.xxxx\”) znajdują się pliki:

 • SyncDocsUP_HMF.sc – raport wystawiający dokumenty Produkcji w Handlu Forte,
 • umxgrid.sc – plik pomocniczy

Obydwa pliki należy podpiąć jako raporty w Handlu.

 1. W oknie programu przejść do kartoteki Raporty (1).
 2. W katalogu raportów utworzyć nowy o nazwie Unicore (2).
 3. Kliknąć na utworzonym katalogu i w prawej, górnej części okna kliknąć przycisk Nowy raport (3).
 4. Nadać raportowi nazwę SyncDocsUP_HMF (4).
 5. Z menu Operacje wybrać polecenie Wczytaj (5) i wskazać plik SyncDocsUP_HMF.sc. Zatwierdzić i zapisać raport.

Następnie raport należy podpiąć w miejscu, z którego ma być wywoływany, np. z menu Operacje w kartotece Magazyn.

 1. W kartotece Raporty rozwinąć gałąź Procedury / Raporty operacje kartotek / Magazyn dodać nowy raport i nazwać go np. “Wystaw dokumenty Produkcji”.
 2. W treści raportu wpisać:
  #include “SyncDocsUP_HMF”

Czynności 1 – 5 powtórzyć dla pliku umxgrid.sc.

Uwaga! Po zainstalowaniu nowej wersji Produkcji 2 może być konieczne wgranie zaktualizowanego raportu SyncDocsUP_HMF.sc. Informacja o tym będzie umieszczona na stronie pobierania instalatora.

Spis treści