How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Konfiguracja MSDTC (wystawianie dokumentów UP w programie handlowo-magazynowym)

Aby umożliwić programowi Unicore Produkcja automatycznie wystawianie dokumentów w programie handlowo-magazynowym (w Enova zawsze, w HMF tylko jeśli zaznaczony jest parametr “Twórz transakcję przy wystawianiu dokumentów”), niezbędne jest przeprowadzenie konfiguracji usługi składowej o nazwie Koordynator Transakcji Rozproszonych (MS DTC) na serwerze, oraz stacjach klienckich.

 1. Konfigurację rozpoczynamy od uruchomienia przystawki systemowej służącej do zarządzania usługami składowymi, otwierając okno uruchamiania procesów (Win + R), w polu tekstowym wpisując dcomcnfg.exe
 2. Po wykonaniu polecenia uruchomienia pojawi się okno przystawki:

 3. Korzystając z panelu nawigacyjnego przystawki należy przejść do: Usługi składowe\ Komputery\ Mój komputer\ Koordynator transakcji rozproszonych, następnie klikając prawym przyciskiem myszy na Lokalnej usłudze DTC należy wywołać menu podręczne i wywołać okno właściwości usługi.
  Interesujące nas parametry, wymagające zmian znajdują się na zakładce “Zabezpieczenia”. Poniżej zamieszczam zrzut ekranu wraz z odpowiednio skonfigurowanymi parametrami usługi:

 4. Po zatwierdzeniu zmian ustawień usługi DTC należy uruchomić konsolę zaawansowanej konfiguracji zapory sieciowej i włączyć reguły dotyczące koordynatora:
  Reguły przychodzące


  Reguły wychodzące

  Po wykonaniu powyższych czynności i ponownym uruchomieniu programu Unicore Produkcja możliwe będzie wystawianie dokumentów w programie handlowo-magazynowym podczas rozliczania produkcji, oraz tworzenia zamówień do dostawców.

Spis treści