How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Konfiguracja wielu połączeń bazodanowych w programach Unicore

Od wersji programu Unicore Produkcja 2.4.4527 pojawiła się możliwość zapisywania różnych konfiguracji podłączenia do baz danych lub serwerów. Jest to bardzo przydatna funkcja w momencie gdy  istnieje potrzeba korzystania z różnych baz danych czy serwerów. W nowym panelu konfiguracji dostępu do bazy/serwera można utworzyć kilka połączeń, która później dostępne są w postaci listy wyboru.

Aby skonfigurować kilka połączeń należy kliknąć na przycisk konfiguracji połączenia bazodanowego w lewym dolnym rogu okna logowania do programu.


Pojawi się okno konfiguracyjne.

Tutaj należy wypełnić pola :

  • Serwer – wpisując nazwę serwera
  • Baza danych – wpisując nazwę bazy danych, do której będziemy się łączyć (pole Firma zostanie automatycznie wypełnione nazwą bazy danych)

Jeśli logowanie do serwera bazy danych nie jest zintegrowane należy odznaczyć checkbox Logowanie zintegrowane i wypełnić pola Użytkownik oraz Hasło.

Po wypełnieniu pól klikamy przycisk Test połączenia, który sprawdza poprawność połączenia z serwerem bazodanowych oraz czy schemat bazy danych jest aktualny. Jeśli pojawi się komunikat ‘schemat bazy danych jest nieaktualny’ należy kliknąć przycisk Instalacja modułów, który wywoła aktualizację schematu bazy danych.

Jeśli połączenie do bazy zakończyło się powodzeniem i schemat bazy danych jest aktualny, należy kliknąć OK. Konfiguracja zostanie zapisana.


Aby dodać kolejną konfigurację należy wybrać przycisk przy polu Firma i postępować dokładnie tak samo jak przy dodawaniu pierwszego połączenia. W efekcie powstanie lista konfiguracji. Aby wybrać inne zapisane wcześniej połączenie, należy rozwinąć listę Firm i wybrać odpowiednią konfigurację.

Po ponownym uruchomieniu, program zapamiętuję domyślnie ostatnio użyte połączenie. Jeśli program instalowany jest w układzie serwer –> końcówka, to należy skonfigurować połączenie na każdej stacji roboczej.

Spis treści