How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Migracja Produkcji z MySQL do MSSQL

W przypadku przejścia na silnik Microsoft SQL musi nastąpić migracja danych Unicore Produkcji. Proces nie jest automatyczny i składa się z kliku etapów:

 • wykonać kopię bezpieczeństwa bazy, zabezpieczyć przed skasowaniem,
 • Przeniesienie bazy Enova
  • z bazy źródłowej wyeksportować do plików dane Enova (czynności>zapis bazy plikach txt…),
  • na MSSQL utworzyć nową bazę danych Enova. Bazę utworzyć programem w tej samej wersji, co baza źródłowa,
  • zaimportować uprzednio wyeksportowane pliki do nowo utworzonej bazy (czynnosci>odtwarzaj dane z plikow txt…)),
  • wykonać kopię bazy po tym etapie
 • Przeniesienie danych Unicore
  • w Unicore Produkcja skonfigurowac połączenie do nowej bazy, zalogować się jako admin/admin, UP doda nieistniejące tabele w schema “Manufacture”,
  • na bazie źródłowej wykonać skrypt AlterDrop.sql,
  • na bazie docelowej wykonać Skrypt1_sql,
  • pobrać i zainstalować https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42657
  • w SSMA migartion assistant: zaznaczyc tabele “manufacture_”, wykonac “covert schema”, “migrate data”,
  • na bazie docelowej wykonać Skrypt2_sql
Spis treści