How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Numery seryjne – konfiguracja

1. Dodanie pliku Uit do bazy danych

  • Z menu systemowego uruchom projektanta kontrolek Uit – (Menu Systemowe -> Narzędzia -> Projektant kontrolek Uit)

  • Wczytaj plik “SerialNumber.uit” z dysku – (Plik -> Otwórz projekt z pliku…)

  • Skopiuj zawartość do bazy danych – (Czynności -> Skopiuj zawartość do bazy danych)

2. Dodanie akacji Uit dla widoków kartotek

  • Kartoteka zleceń produkcyjnych (Produkcja -> Zlecenia Produkcyjne)

 

  

  • Kartoteka numerów seryjnych (Numery Seryjne -> Numery Seryjne)

  

3. Akcje numerów seryjnych

  • Dodaj zbiorczo – Przypisywanie numerów seryjnych dla towarów z wybranego dokumentu magazynowego
W oknie “Dodaj zbiorczo” należy kliknąć przycisk “Wybierz dokument”.

W otwartym oknie wyboru “Wybierz dokument” należy wyszukać właściwy dokument i wybrać go dwukrotnym kliknięciem myszy.

Po wybraniu dokumentu wypełnia się lista pozycji.

Po zaznaczeniu pozycji dokumentu, na dolnej liście zostaną wygenerowane linie do wprowadzenia numerów seryjnych w liczbie odpowiadającej ilości artykułu w pozycji dokumentu.

Należy wypełnić pozycje numerami seryjnymi po czym zatwierdzić przyciskiem “Zatwierdź”. W bazie zostaną zapisane rekordy wiążące artykuły z numerami seryjnymi

  • Zmontuj – Montaż urządzenia na podstawie numerów seryjnych. Tylko dla pozycji o statusie “W montażu”. Akcja ustawia status powiązanych numerów seryjnych na “Zamontowany” oraz nadrzędnego na “Dostępny”
  • Przygotuj elementy – Powiązanie podrzędnych numerów seryjnych do nadrzędnego
Aby przygotować elementy należy wpisać nadrzędny nr seryjny elementu po czym zatwierdzić. Następnie po kolei dodawać podrzędne wchodzące w skład struktury elementu nadrzędnego.
Kliknięcie przycisku “Przygotuj” powiąże ze sobą podane numery seryjne.
  • Generuj numery seryjne – Automatycznie generowanie numerów seryjnych dla pozycji zleceń produkcyjnych. Analogicznie jak wprowadzanie nowych numerów z akcji “Dodaj zbiorczo” z tą różnicą, że nie wybiera się dokumentu. Przed rozpoczęciem generowania należy w ustawianiach aplikacji w zakładce “Zlecenia produkcyjne” ustawić liczbę, od której zaczną się generować numery seryjne (domyślnie jest to zero) oraz format (domyślnie “X2” – szesnastkowe)

 

Spis treści