How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Procedura aktualizacji HMP z zainstalowaną Unicore Produkcją

Procedura aktualizacji HMP z zainstalowaną Unicore Produkcją:

1. Przed aktualizacją HMP zabezpieczyć cały katalog z bazą danych (pliki .DAT, .MKD)

2. Usunąć pliki .DDF z katalogu bazy danych.

3. Wykonać aktualizację HMP i wygenerować na nowo .DDF, PCC powinien być w tym czasie wyłączony.

4. Usunąć pliki .MKD z katalogu z bazą

5. Zainstalować Unicore Produkcję w bazie w wersji takiej samej, jaka była zainstalowana w bazie przed aktualizacją. ‘

6. Uruchomić produkcję, pojawi się komunikat o nieaktualnej bazie danych. Wykonać aktualizację/instalację modułów.

7. Zamknąć HMP, UP, PCC

8. Zastąpić pliki .MKD plikami z kopii bezpieczeństwa

9. Uruchomić produkcję, zweryfikować czy widać dane zleceń etc.

Spis treści