How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Procedura aktualizacji HMP z zainstalowaną Unicore Produkcja

  1. Procedura aktualizacji HMP z zainstalowaną Unicore Produkcją:
  2. Przed aktualizacją HMP zabezpieczyć cały katalog z bazą danych (pliki .DAT, .MKD).
  3. Usunąć pliki .DDF z katalogu bazy danych.
  4. Wykonać aktualizację HMP i wygenerować na nowo .DDF, PCC powinien być w tym czasie wyłączony.
  5. Usunąć pliki .MKD z katalogu z bazą.
  6. Zainstalować Unicore Produkcję w bazie w wersji takiej samej, jaka była zainstalowana w bazie przed aktualizacją.
  7. Uruchomić produkcję, pojawi się komunikat o nieaktualnej bazie danych. Wykonać aktualizację/instalację modułów.
  8. Zamknąć HMP, UP, PCC.
  9. Zastąpić pliki .MKD plikami z kopii bezpieczeństwa.
  10. Uruchomić produkcję, zweryfikować czy widać dane zleceń etc.

Uwaga! Unicore Produkcja Symfonia została wycofana z oferty!

Spis treści