How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Produkcja w toku – konfiguracja i użycie

Unicore Produkcja umożliwia obsługę produkcji w toku, czyli produktów będących w trakcie cyklu produkcyjnego. Operacje związane z konfiguracją i rejestracją przesunięć na PwT wykonywane są w module produkcyjnym. Kierunki przesunięć i rozchodu składników obrazuje poniższy diagram.

Konfiguracja w programie

Do prawidłowej obsługi produkcji w toku należy:

  • Założyć w programie handlowym odpowiednie magazyny dla składników wejściowych (materiałów, półproduktów), z których będą wykonywane przesunięcia oraz odrębny magazyn dla produkcji w toku (PwT).
  • Założyć w programie handlowym dokumenty o charakterze przesunięcia międzymagazynowego MM+/MM-.
  • Określić w Unicore Produkcja, które magazyny i dokumenty przesunięć będą używane do obsługi produkcji w toku – Narzędzia / Ustawienia / Produkcja w toku.
  • Określić w Unicore Produkcja domyślne magazyny indeksów produkcyjnych dla składników  wejściowych – Kartoteki / Indeksy produkcyjne.
  • Ustawić w konfiguracji typu zlecenia magazyn PwT, jako magazyn wydania do produkcji – Kartoteki / Typy zleceń.
  • Dodać w Planie produkcji akcję z kontrolki użytkownika Przenieś na PwT (MoveToWorkInProgress).
  • Utworzyć cechę zlecenia produkcyjnego o nazwie “PwT” w rodzaju ‘analityczna’ o typie ‘logiczna’. Będzie ona ustawiana automatycznie na ‘true’ po wykonaniu akcji Przenieś na PwT – niewymagane.
  • W Planie produkcji dodać kolumnę z podpiętą cechą zlecenia “PwT” – niewymagane.

Wykonanie

Przeniesienie materiałów na magazyn produkcji w toku wykonywane jest w Planie produkcji dla tych pozycji planu, które mają utworzone zlecenia produkcyjne – menu Czynności / Przenieś na PwT. Tworzone są wtedy dokumenty MM-/MM+, które pobierają ilości składników wynikające ze struktury zlecenia z magazynu domyślnego indeksu i przenoszą je na magazyn PwT. Ustawiana jest też cecha “PwT” dla zlecenia produkcyjnego, dzięki czemu widzimy w Planie produkcji, w kolumnie PwT, które pozycje planu mają przeniesione składniki na magazyn produkcji w toku.

Spis treści