How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

FORTE Przyjmowanie PZ w podziale na partie

W HMF istnieje możliwość podziału dostawy w dokumencie PZ np., wg partii czy daty ważności.

Aby przyjąć PZ w podziale na partie należy dodać nowy dokument magazynowy typu PZ, wypełnić pole dostawca, wybrać towar oraz wpisać ilość jednostek przyjmowanych w całości. Następnie należy kliknąć trójkąt obok ilości.

Otworzy się okno z właściwościami pozycji, następnie należy kliknąć przycisk Podziel dostawę.

Pojawi się okno, w którym należy wypełnić pole Liczba nowych dostaw, tzn jeśli chcemy podzielić dostawę na 3 części to w tym oknie wstawiamy liczbę 3. Po wybraniu przycisku OK system podzieli ilość z dokumentu na trzy pozycje.

W pole Dostawa można wpisać np., datę ważności oraz nr partii dostawy a następnie kliknąć przycisk OK. System powróci do pierwszego okna dokumentu. Dostawa została podzielona jednak na pierwszej stronie dokument pozostanie bez zmian. Czynność można powtórzyć z następną pozycją z dokumentu. Różnicę będzie widać natomiast w zestawieniu Stanów magazynowych towaru, towar na liście pojawi się w podziale na partie.

 

Spis treści