How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Przykład cechy przeliczającej ilość na ZP, na podst. przelicznika Enova

Poniżej znajduje się przykład cechy przeliczającej ilość towaru na generowanym zleceniu produkcyjnym, na podstawie przelicznika jednostek, zdefiniowanego w programie Enova.
W tym przykładzie towar ma zdefiniowaną podstawową jednostkę miary “szt”, natomiast zaistniała potrzeba generowania zleceń produkcyjnych dla całych opakowań towaru.
W programie Enova został zdefiniowany przelicznik jednostek “szt” do “opak” ( 5 sztuk w opakowaniu ).

 • W Unicore produkcja należy stworzyć cechę skryptową dla obiektu, zwracającą liczbę rzeczywistą.
 • Kod skryptu cechy:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using Worm;
  using Worm.Features;
  using Unicore.Manufacture.Business;
  using Hydra.Enova;
  
  namespace FeatureScript {
  	public static class Script {
  		const String RequiredUm = "opak";
  		
  		public static Decimal GetValue(IFeaturable obj) {
  			var sol=(SalesOrderLine)obj;
  			if(sol.Um==RequiredUm)
  				return (Decimal)sol.Quantity;
  			
  			var rate=sol.Article.UmRates.FirstOrDefault(umr => umr.CalculatedUm.Shortcut==RequiredUm);
  			if(rate==null)
  				return 0;
  			return (Decimal)sol.Quantity * rate.Rate;
  		}
  	}
  }
 • W ustawieniach programu należy wskazać wzór, według którego będzie przeliczana ilość na generowanym zleceniu:
  Menu systemowe\ Narzędzia\ Ustawienia, zakładka “Zlecenia produkcyjne”
  ustawieniaZP
  W edytorze wyrażeń znajduje się funkcja UniScriptFeature, parametr [this] oznacza zaznaczony wiersz, natomiast drugi parametr to nazwa zdefiniowanej cechy.

Po wykonaniu tych czynności przeliczona ilość będzie widoczna na zleceniu generowanym z widoku “Zamówienia odbiorców”\ Czynności\ Generuj zlecenia. (kolumna “Ilość w planie” również będzie pokazywać zaplanowaną ilość do produkcji po przeliczeniu jednostek)

Spis treści