How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Aktualizacja wartości kolumn skryptem

Załóżmy, że chcemy aby w oknie “Zapotrzebowanie – materiały” kolumna “Zamów” była wypełniana według wzoru ([zapotrzebowanie]+[stan minimalny]) – ([stan] + [zamówienia]).
W tym celu możemy przygotować prosty skrypt.
Otwieramy Obiekty biznesowe -> Materiał -> Akcje z menu
Nowy ->Uruchom skrypt
Etykieta: “Oblicz ilość”
Tryb odświeżania: “Wszystkie wiersze”
Skrypt – dodaj – nazwa skryptu: Zapotrzebowanie.

W treść skryptu wklejamy:

using System.Linq;
using System.Windows;
using Worm;
using Worm.Ui.Wpf;
using Worm.Ui.Wpf.Views;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using Unicore.Manufacture.Business;
namespace MyExtensions {

public class Extensions : IGridContext {
  public IEnumerable<object> SelectedRows { get; set; } // zaznaczone wiersze w bieżącym widoku
  public IEnumerable<object> ItemsSource { get; set; } // wszystkie wiersze w bieżącym widoku
  public object Row { get; set; }            // pierwszy zaznaczony wiersz w bieżącym widoku

  public void Calc() {
   foreach (Component c in ItemsSource) {
     var qty = c.RequiredQty + (decimal)c.MinStockQty - (c.StockQty + c.PurchaseOrderQty);
     c.OrderQty = qty > 0 ? qty : 0;
   }
   UiView.CurrentView.DataGridControl.Refresh();
  }
}

}

Spis treści