How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Rozliczanie zaliczek pobranych przez pracownika na zakup towaru

Etapy rozliczania zaliczek pobranych przez pracowników na przyszłe zakupy:

  1. Wypłacenie pracownikowi zaliczki dokumentem KW.
  2. Wprowadzenie otrzymanej faktury zakupowej w Faktury zakupu z płatnością Gotówka i terminem płatności 1 dzień.
  3. W Ewidencja dokumentów / Dokumenty: Rozliczenie zaliczki dla wybranych dokumentów. Jako podmiot należy wskazać pracownika, którego zaliczka będzie rozliczana.
  4. W oknie Rozliczenie zaliczki należy wypełnić wymagane pola i wskazać rozliczaną zaliczkę z Wybierz zaliczki. Na liście powinny być widoczne zaliczki wybranego pracownika. Dodawanie zaliczek do rozliczenia odbywa się przez wybranie z listy zaliczek i naciśnięciu przycisku Dodaj zaliczkę a następnie zatwierdzeniu rozliczenia zaliczki.
  5. Do powstałej różnicy pracowników wystawiany jest dokument KW lub KP i rozliczany jest z pozostałą kwotą w dokumencie RDEW we wprowadzanym dokumencie kasowym – przycisk Rozliczenie.

 

 

 

Spis treści