How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Rozrachunki – wiekowanie

Raport pokazuje bieżące rozrachunki kontrahenta z firmą oraz strukturę zaległości. Zawiera informacje tj.: kontrahent, limit wartościowy, wartość do rozliczenia (z FV), wartość płatności przeterminowanych ogółem, wartość płatności przeterminowanych w przedziałach: od 30 dni, od 31 do 60, od 61 do 90, pow 90 oraz kwotę przekroczenia limitu.

Rozrachunki

Zestaw danych .txt

Aby pobrać plik należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na linku, a następnie wybrać Zapisz element docelowy jako… i wskazać lokalizację miejsca, w który ma zostać zapisany plik.

Po pobraniu szablonu oraz zestawu danych raportu na dysk, należy zaimportować szablon do PM2 oraz w nowym zestawie danych wkleić SQL z pliku „zestaw danych”.

Spis treści