How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Rozszerzanie funkcjonalności UP- skrypty

Poniżej przedstawiony jest przykład obsługi skryptu, za pomocą którego można rozszerzać standardowe funkcjonalności obiektów biznesowych dostępnych w Unicore Produkcja.

Skrypty implementujemy w języku C# z pełnym wykorzystaniem mechanizmów dostępnych w platformie .NET Framework 4.

Skrypty dla obiektów biznesowych można tworzyć w zakładce Systemowe \ Obiekty biznesowe na zakładce Zdarzenia.

Każdy obiekt biznesowy zawiera metody, które można przeciążać i implementować własne algorytmy.

Metoda OnObjectUpdated jest wywoływana po zapisie danego obiektu biznesowego. Czyli dla przykładu w momencie kiedy klikniemy na Strukturze opcję Zapisz lub Zapisz i zamknij, a obiekt zostanie zapisany poprawnie.

Metoda OnObjectUpdating jest wywoływana w momencie zapisu, ale jeszcze przed faktycznym zapisem danych w bazie. Z poziomu tej metody można wywoływać dodatkowe walidacje lub ustawiać właściwości obiektu.

Istotne jest uwzględnienie w kodzie metody kodu:

  if (args.IsRemote) return;

która blokuje wywoływanie zdarzeń z innych uruchomionych stacji roboczych, czyli dla przykładu jeśli inni użytkownicy zapisują ten sam obiekt Struktury.

Linijka kodu:

var bom = args.DbObject as Unicore.Manufacture.Business.BOM;

służy do pobierania obiektu biznesowego przekazanego do metody, na którym zostaną wykonane operacje w algorytmie.

Spis treści