How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Synchronizacja danych z Pervasive do MsSQL

Synchronizację danych z Pervasive do MsSQL można przeprowadzić z wykorzystaniem Pulpitu Menadżerskiego i bazy analitycznej.

Do przeprowadzenia synchronizacji danych między bazami danych wymagana jest spójność architektury oraz włączona opcja ‘Ad Hoc Distributed Queries’ na serwerze SQL.

  1. Utworzyć Systemowe DNS z Pervasive ODBC Engine Interface i Pervasive ODBC Client Interface.
  2. W PM w Źródła danych utworzyć połączenie do bazy MsSQL, do której będą kopiowane dane z bazy Pervasive.
    Przechwytywanie
  3. W PM w Źródła danych utworzyć połączenie do bazy Pervasive, wskazując jako bazę analityczną bazę MsSQL.
    Przechwytywanie2
  4. Uzupełnić listę tabel, które będą synchronizowane:
    Przechwytywanie3

Wywołanie z linii komend z parametrami

Przechwytywanie4

Opis parametrów dostępny w cmd pod parametrem /?

Spis treści