How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Uruchomienie harmonogramu APS

Program Unicore Produkcja wyposażony jest w zaawansowany mechanizm harmonogramowania i planowania APS (advanced planning and scheduling), który pozwala zaplanować procesy produkcji w firmie w możliwie najbardziej optymalny sposób, rozdzielając poszczególne procesy produkcyjne pomiędzy odpowiednie maszyny w ramach jednego stanowiska roboczego, uwzględniając zdefiniowane wcześniej normy czasowe dla każdego procesu na maszynach zdolnych daną czynność wykonywać.
Poniżej znajduje się zrzut ekranu widoku harmonogramu APS z widocznymi na osi czasu zaplanowanymi procesami technologicznymi dla poszczególnych zleceń, jeszcze przed optymalizacją:

 

Widok procesów po optymalnym rozplanowaniu produkcji:Jak widać powyżej program zoptymalizował rozmieszczenie procesów technologicznych, eliminując czasy przestojów maszyn tam gdzie było to możliwe, zachowując ciągłość poszczególnych zleceń produkcyjnych. Po wykonaniu optymalizacji procesów czas produkcji wszystkich zaplanowanych zleceń skrócił się o ponad 4 dni.

Mechanizm APS nie jest widoczny zaraz po instalacji programu- aby widok APS był dostępny należy importować odpowiedni szablon widoków do bazy danych. W tym celu należy:

  1. Uruchomić narzędzie zarządzania szablonami:
  2. W menedżerze szablonów należy odnaleźć pozycję o nazwie ScheduleControl, zaznaczyć odnalezioną pozycję, a następnie użyć funkcjo importowania szablonu do bazy danych odpowiadającym jej przyciskiem:

     

Po zamknięciu narzędzia zarządzania szablonami, w panelu nawigacyjnym, w kategorii Produkcja pojawi się dodatkowa pozycja o nazwie “Harmonogram (APS)”- tam właśnie znajdziemy mechanizm planowania APS.

 

Widok APS składa się z dwóch zasadniczych sekcji- osi planowania, oraz tabeli zleceń/pozycji/przerw.Akcje, takie jak umieszczanie na planie (osi czasu), usunięcie z planu etc. wykonujemy z menu Czynności, lub klikając na jedną, lub wiele zaznaczonych pozycji prawym przyciskiem myszy.

Aby zlecenie produkcyjne było widoczne na liście musi spełnić kilka wymogów:

  • wszystkie procesy technologiczne w strukturze danego zlecenia muszą mieć wskazane stanowisko robocze
  • dla każdego procesu, biorącego udział w cyklu produkcyjnym muszą być zdefiniowane normy produkcyjne dla poszczególnych maszyn w ramach jednego stanowiska roboczego
  • Zlecenie produkcyjne musi mieć status “Zatwierdzone”, lub “Uruchomione”

Po umieszczeniu zlecenia na osi planowania zostanie ono rozbite na poszczególne procesy. Możemy je ręcznie przesuwać (program automatycznie przesunie również procesy kolejne), dzielić, użyć akcji optymalizacji zaznaczonych operacji, etc. Wszystkie te czynności dostępne są w menu podręcznym po kliknięciu na proces, lub grupę zaznaczonych procesów, prawym przyciskiem myszy.

Spis treści