How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Użycie cech globalnych w Pulpicie Menadżerskim

W Pulpicie Menadżerskim dostępna jest możliwość dodawania cech globalnych do zestawień tabelarycznych.

W pierwszej kolejności należy utworzyć cechę globalną, np.:

1_featdef

Następnie w raporcie tabelarycznym dodać cechę globalną do zestawienia:

 2_feat

Dodając cechę do zestawienia należy wskazać nazwę dodawanej cechy, unikalne pole klucz (najlepiej Id), po którym będzie powiązanie oraz umożliwić edycję wierszy we właściwościach tabeli.

 

Spis treści