How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Użycie cech z innego obiektu do dalszych obliczeń lub kolorowania list

Jestem w okienku zlecenia produkcyjnego na zakładce ‘Rozliczenie składników’. Nie ma problemu z wyciągnięciem kolumny (pola) Item.Features[Tolerance].Value – kolumna zwraca wartości.

Przy wykorzystaniu tego pola w kolumnie wyliczanej lub kolorowaniu mamy skróconą formę [Tolerance] – jest OK, po zatwierdzeniu formuły pojawia się [Item.Features[Tolerance].[Value]] co powoduje błąd edytora

"The specified expression contains invalid symbols (line 1, character 33)"

Jak pobrać wartość cechy innego obiektu do dalszych obliczeń lub do kolorowania listy?

Przy wielopoziomowym zagnieżdżeniu lub pobieraniu wartości cech z innych obiektów należy używać funkcji UniGetValue(), która pobiera wartość właściwości obiektu na podstawie podanej ścieżki. Funkcja dostępna jest dla pól kalkulowanych oraz dla warunków kolorowania.

Na przykładzie cechy Item.Features[Tolerance] do kolorowania lub pobrania wartości do pola kalkulowanego należy wpisać:

UniGetValue([this],'Item.Features[Tolerance].Value' )

Pierwszy parametr: [this] – zaznaczony wiersz

Drugi parametr: ‘Item.Features[Tolerance].Value’ – ścieżka do pobieranej właściwości

Na tabelach z włączoną edycją wierszy wymagane jest ręczne odświeżenie widoku tabeli.

 

Spis treści