How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Wydruk z użyciem załącznika (obrazek)

Wydruk zlecenia produkcyjnego z użyciem załącznika struktury domyślnej.
Założenie jest takie, że jest tylko jeden załącznik do każdej struktury.

W projektancie umieszczamy obiekt typu PictureBox na stronie.

Po stronie skryptów używamy kodu.
Przykład kodu:

public Image ByteArrayToImage(byte[] byteArrayIn) {
MemoryStream ms = new MemoryStream(byteArrayIn);
Image returnImage = Image.FromStream(ms);
return returnImage;
}

using Unicore.Manufacture.Business;

private void pictureBox1_BeforePrint(object sender, System.Drawing.Printing.PrintEventArgs e) {
var pictureBox = (XRPictureBox)sender;
var wo = GetCurrentRow() as WorkOrder;
var atth = wo.WorkOrderLine.Item.DefaultBOM.Attachments.FirstOrDefault(at => at.Extension == ".tif" || at.Extension == ".jpg");
pictureBox.Image = atth != null
? ByteArrayToImage(atth.Bytes)
: null;
}

W powyższym przypadku weryfikowane są rozszerzenia załączników (.tiff i .jpg)

Spis treści