How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Zamówienia obce niezrealizowane w HMF

Lista zamówień obcych niezrealizowanych w HMF na przykładzie zapytania z programu.

SELECT ZO.id,ZO.guid,ZO.katalog,ZO.aktywny,ZO.typ,ZO.kod,ZO.znacznik,ZO.nazwa,ZO.seria,ZO.typ_dk,ZO.khid,ZO.magazyn,ZO.opis,ZO.wystawil,ZO.khadid,ISNULL(AD.nazwa,''),ZO.exp_fk,ZO.flag,ISNULL(SSCommon.vKh.kod,''),ZO.iddokkoryg,ZO.rr,ISNULL(TR.status,0),ISNULL(TR.flag,0),ZO.bufor,ZO.subtyp,ZO.anulowany,ZO.schemat,ZO.statusRDF,ZO.data,ZO.plattermin,ZO.netto,ZO.vat,ZO.walNetto,ZO.walBrutto,ZO.waluta,ZO.odid,ZO.ok<br />FROM hm.ZO &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;JOIN hm.ZZ ON ZZ.typ=99 AND ZZ.baza2=20 AND ZZ.id1=ZO.magazyn AND ZZ.id2=32770<br />LEFT JOIN hm.TR ON (TR.owner_id = CASE WHEN ZO.iddokkoryg IS NULL THEN ZO.id ELSE ZO.iddokkoryg END) AND TR.owner_base = 45 AND TR.typ = 0<br />LEFT JOIN SSCommon.vKh ON SSCommon.vKh.id = ZO.khid <br />WHERE ZO.typ=1 AND  (ZO.rr = 1 OR (ZO.rr = 0 AND (TR.status&amp;amp;32) &amp;lt;&amp;gt; 32))  ORDER BY ZO.kod ASC 
Spis treści