How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Zapytanie SQL z pustymi kolumnami do wypełnienia w wykonanym zestawieniu

declare @dd table (id int,x varchar, y varchar)
insert into @dd ( id ) select bomW.id from Manufacture.bom as bomW

select * from (
select BOM.ShortName, dd.x, dd.y from Manufacture.BOM as BOM, @dd as dd where bom.ID = dd.id
) as tw
Spis treści