How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Zmiana schematu tabeli w MS SQL – przykład

Aby zmienić schemat tabeli(widoku) w bazie danych należy z poziomu zapytania w Management Studio wykonać skrypt:

ALTER SCHEMA Hotel TRANSFER dbo.Rozmowy;

Hotel - to nazwa schematu jaki chcemy ustawić
dbo.Rozmowy - to nazwa tabeli / widoku, w którym ma być ustawiony nowy schemat
Spis treści