Nowa wersja enova365 2012.4.5

wpis w: Aktualności | 0

w dniu 04.02.2021 firma Soneta opublikowała nową wersję enova365 oznaczoną numerem 2012.4.5. Wersja wymaga konwersji bazy danych.

Zmiany legislacyjne wersji 2012.4.5 obejmują moduły enova365: Księgowość, Kadry Płace oraz Handel.

UWAGA! enova365 2012.4.5 jest kompatybilna tylko z najnowszą wersją Unicore Produkcja

Księgowość:

  • Deklaracja VAT-UE: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock, w systemie zaktualizowano schemę eDeklaracji dla deklaracji VAT-UE(5) do wersji VAT-UE(5)_v2-0E oraz jej korekty do wersji VAT-UEK(5)_v2-1E. Nowa wersja schemy obowiązuje do rozliczeń roku 2021. Rozliczenia oraz korekty za rok 2020 odbywają się wg dotychczas obowiązujących schem eDeklaracji: VAT-UE(5)_v1-0E oraz VAT-UEK(5)_v1-0E.
  • Deklaracje PIT: zaktualizowano strukturę XML eDeklaracji PIT-36(28) obowiązującą dla rozliczeń roku 2020.
  • Deklaracja CIT-ST: dodano nową wersję schemy do eDeklaracji CIT-ST(7): CIT-ST(7)_v8-0E. Nowa wersja schemy służy do rozliczenia roku 2021.
  • JPK: dodano nową definicję JPK_EWP(2) – Ewidencja przychodów, zgodną ze schematem xsd udostępnionym na stronie Ministerstwa Finansów. Struktura została dostosowana do nowego wzoru Ewidencji przychodów oraz zaktualizowanych stawek. Nowa struktura służy do raportowania danych za okresy od 1 stycznia 2021 roku.

Kadry Płace:

  • PPK: operacje seryjne Rozszerzono operację seryjną PPK dostępną z list kadrowych Czynności/Operacje PPK/Zmiana danych identyfikacyjnych o weryfikację zmiany wartości pola “Identyfikator kadrowy”, które jest widoczne w kartotece pracownika w zakładce PPK/Ogólne.
  • Wskaźniki: zaktualizowano Minimalną podstawę składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą, która od 1 stycznia 2021 roku wynosi 4242,38 zł.

Handel:

  • Opłata cukrowa: dodano funkcjonalność umożliwiającą generowanie sprawozdania CUK-1 w postaci pliku XML zgodnego z opublikowanym wzorcem. Czynność jest dostępna na liście “Jednolite Pliki Kontrolne”. Plik CUK-1 jest wysyłany do tej samej bramki MF, co JPK. Sprawozdanie tworzy płatność na kwotę opłaty i podlega księgowaniu. Deklarowanie należnej opłaty cukrowej odbywa się za pomocą pliku XML CUK-1.

Szczegółowy opis wszystkich zmian dla wersji znajduje się w ulotce