Nowa wersja enova365 2012.4.7

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 15.02.2021 firma Soneta opublikowała nową wersję enova365 oznaczoną numerem 2012.4.7

Unicore Produkcja 4.2.7503.4 – starsze wersje UP nie są kompatybilne z obecną wersją enova365

W wersji 2012.4.7 zawarte są kolejne transze związane ze zmianami przepisów w modułach Kadry Płace oraz Księgowość. Ponadto poprawa błędów w tych samych modułach

Kadry Płace:

  • Aktualizacja wskaźników: “Wysokość składki Fundusz Solidarnościowy (procent)”, który od 1 stycznia 2021 roku wynosi 1,45%. Wysokość składki wykazywanej na deklaracji ZUS DRA jako sumę składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nadal pozostaje w tej samej wysokości 2,45%.
  • Poprawiono działanie raportów: Zestawienie list płac, Podsumowanie list płac (wersja REPX oraz ASPX), które dostępne są z poziomu listy Kadry i płace/Płace/Listy płac. Wcześniej w przypadku zerowej listy płac pojawiał się komunikat: ‘Nastąpiła próba podzielenia przez zero’ i wybrany raport się nie generował. Obecnie wydruki generują się poprawnie.

Księgowość:

  • Zaktualizowano strukturę XML eDeklaracji PIT-36L(17) obowiązującą dla rozliczeń roku 2020. Mechanizm umożliwiający sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-36L w formie eksportu plików XML o strukturze eDeklaracji, które mogą być zaimportowane do druków deklaracji udostępnianych przez Ministerstwo Finansów jako aktywne PDF, dostępny jest z poziomu zaliczki na podatek dochodowy pod czynnością “Generuj XML do aktywnego PDF”.
  • Poprawiono błąd występujący na eDeklaracji CIT-8 w wersji 29, służącej do rozliczenia roku 2020. Błąd polegał na nieprawidłowym przenoszeniu kwot z formularza deklaracji CIT-8 do eDeklaracji (w obrębie sekcji D-E.1) w przypadku, gdy w danej sekcji deklaracji występują dochody/straty wyłącznie z jednego źródła przychodów. Niekompletna eDeklaracja była poprawnie przetwarzana przez bramkę Ministerstwa Finansów, a następnie zwracana na etapie weryfikacji merytorycznej.

Szczegółowy opis wszystkich zmian dla wersji znajduje się w ulotce