How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Cecha SQL w Produkcji

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Worm;
using Hydra.Core;
using Hydra.Forte;

namespace FeatureScript {
	public class Script500948540408700241  {
		public String GetValue(object obj) {
			var art = obj as Article;
			if(art == null) return string.Empty;

			var query = string.Format("SELECT subtyp FROM TW WHERE Id={0}", art.Id); //zapytanie ze zmienną z obiektu
			var subTyp = Factory.Provider.CreateCommand(query).ExecuteScalar(); //pobranie wartosci z pierwszego wiersza, pierwszej kolumny, jeżeli chcesz tabelę, to użyj ExecuteQuery
			if(subTyp == null) return string.Empty;

			switch(Convert.ToInt32(subTyp)){   //podmiana wartości zwracanej na wyświetlaną
				case 0: return "artykuł"; break;
				case 1: return "usługa"; break; 
				case 2: return "zestaw"; break;
				case 3: return "komplet"; break;
				default: return "błąd";break;
			}

			return "";
		}
	}
}
Tags:
Spis treści