Stany magazynowe na dzień

wpis w: Przykłady | 0

Raport pokazuje stany magazynowe na określony dzień miesiąca. po wybraniu raportu w parametrze należy podać na jaki dzień raport ma pokazać stany magazynowe. Raport pokazuje również stan bieżący. Dane wyświetlane są w podziale na magazyny. Stany magazynowe na dzień Zestaw danych .txt Aby pobrać plik należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na linku, a następnie wybrać Zapisz element docelowy jako…i wskazać lokalizację miejsca, w który ma zostać zapisany plik. Po pobraniu szablonu oraz zestawu danych raportu na dysk, należy zaimportować szablon do PM2 oraz w nowym zestawie danych wkleić SQL z pliku „zestaw danych”.

Limity wartościowe kontrahentów

wpis w: Przykłady | 0

Raport pokazuje wysokość limitu kontrahenta, sumę faktur i dokumentów pz oraz ile zostało kontrahentowi do wykorzystania. Limity wartościowe kontrahentów Zestaw danych .txt Aby pobrać plik należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na linku, a następnie wybrać zapisz element docelowy jako… i wskazać lokalizację miejsca, w który ma zostać zapisany plik. Po pobraniu szablonu oraz zestawu danych raportu na dysk, należy zaimportować szablon do PM2 oraz w nowym zestawie danych wkleić SQL z pliku “zestaw danych”.

Faktury nierozliczone i rozliczone częściowo

wpis w: Przykłady | 0

Raport zawiera faktury, które są rozliczone częściowo lub są w całości nierozliczone (status dokumentu w HMF). Faktury nierozliczone i rozliczone częściowo Zestaw danych .txt Aby pobrać plik należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na linku, a następnie wybrać zapisz element docelowy jako… i wskazać lokalizację miejsca, w który ma zostać zapisany plik. Po pobraniu szablonu oraz zestawu danych raportu na dysk, należy zaimportować szablon do PM2 oraz w nowym zestawie danych wkleić SQL z pliku „zestaw danych”.

Analiza zakupów

wpis w: Przykłady | 0

Raport pokazuje zakupy firmy w podziale na miesiące wg lat. Zawiera informacje takie jak: dział, kontrahent, artykuł, ilość, wartość netto oraz wartość brutto. Analiza zakupów Zestaw danych .txt Aby pobrać plik należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na linku, a następnie wybrać Zapisz element docelowy jako… i wskazać lokalizację miejsca, w który ma zostać zapisany plik. Po pobraniu szablonu oraz zestawu danych raportu na dysk, należy zaimportować szablon do PM2 oraz w nowym zestawie danych wkleić SQL z pliku „zestaw danych”.    

Wykonanie planu zgrubnego

wpis w: Przykłady | 0

Zapytanie zwraca: 1) Pozycje planu produkcji pobrane z planu zgrubnego 2) Pozycje planu zgrubnego nie przekazane do planu produkcji 3) Pozycje planu produkcji, które nie zostały pobrane z planu zgrubnego, a dodane ręcznie