How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Import raportów między Pulpitem Menedżerskim, a Unicore Produkcją.

Aby przenieść raport pomiędzy programami, należy przenieść zarówno raport, jak i zestaw danych przypisany do danego raportu. Przykład zostanie zobrazowany na raporcie, który chcemy przenieść z Pulpitu Menedżerskiego do Unicore Produkcji.

1. Eksportujemy szablon z Pulpitu Menedżerskiego

Wchodzimy w Menu Systemowe (zębatka) i wybieramy z menu Zarządzaj szablonami

Wyświetla się nam wówczas okno Zarządzaj szablonami, w którym musimy wybrać raport, który chcemy wyeksportować, a następnie klikamy na ikonkę „Eksportuj do XML”

Wybieramy ścieżkę, w której ma się zapisać szablon raportu i zapisujemy.

2. Importujemy szablon do Unicore Produkcji

Analogicznie, wchodzimy w zakładkę zarządzaj szablonami w UP:

Przechodzimy do katalogu szablonów klikając ikonę „Otwórz folder z Szablonami”:

Otworzy nam się folder, do którego należy skopiować plik .xml zawierający szablon, który pobraliśmy w punkcie 1.

Odświeżamy listę, następnie znajdujemy nazwę naszego zaimportowanego szablonu i klikamy Import do bazy:

Potwierdzamy komunikat o chęci importu.

3. Przenosimy zestaw danych przypisany do raportu

Otwieramy w Pulpicie Menedżerskim raport, który chcemy przenieść do UP oraz w górnym menu klikamy „Zestawy danych”:

Z zestawu danych, przy którym jest zaznaczony “ptaszek”, kopiujemy zawartość pola z algorytmem za pomocą skrótu klawiszowego CTRL+C

W Unicore Produkcji wchodzimy na zaimportowany w punkcie 2. raport, w analogicznej lokalizacji co w Pulpicie Menadżerskim i również otwieramy Zestawy danych

Dodajemy nowy zestaw danych za pomocą przycisku:

Otworzy się karta zestawu danych, na której włączamy tryb edycji za pomocą przycisku:

Wpisujemy nazwę zestawu (dowolna) oraz Źródło danych (wybieramy firmową bazę danych Enovy)

Jeżeli raport wymaga filtrów, należy je przepisać z Pulpitu Menedżerskiego do Unicore Produkcji.

Podejrzeć oraz modyfikować filtry możemy za pomocą przycisku, który znajduje się w zestawie danych:

Analogicznie, możemy w ten sposób również przenieść raport z Unicore Produkcji, do Pulpitu Menedżerskiego

Spis treści