Import raportów między Pulpitem Menedżerskim, a Unicore Produkcją.

| 0

Aby przenieść raport pomiędzy programami, należy przenieść zarówno raport, jak i zestaw danych przypisany do danego raportu. Przykład zostanie zobrazowany na raporcie, który chcemy przenieść z Pulpitu Menedżerskiego do Unicore Produkcji. 1. Eksportujemy szablon z Pulpitu Menedżerskiego Wchodzimy w Menu Systemowe (zębatka) i wybieramy z menu Zarządzaj szablonami Wyświetla się nam wówczas okno Zarządzaj szablonami, w którym musimy wybrać raport, który chcemy wyeksportować, a następnie klikamy na ikonkę „Eksportuj do XML” Wybieramy ścieżkę, w której ma się zapisać szablon raportu i zapisujemy. 2. Importujemy szablon do Unicore Produkcji Analogicznie, wchodzimy w zakładkę zarządzaj szablonami w UP: Przechodzimy do katalogu szablonów … Continued