How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Pobieranie załącznika do raportu drukowanego

W raporcie drukowanym dodać pole obrazu.
Do pola obrazu podpiąć metodę BeforePrint.
Poniżej przykład kodu z wydruku zlecenia produkcyjnego pobierającego załącznik ze struktury bazowej. W poniższym przykładzie obsługiwane typy plików to tif i jpg.

private void pictureBox1_BeforePrint(object sender, System.Drawing.Printing.PrintEventArgs e) {
	var pictureBox = (XRPictureBox)sender;
	var wo = GetCurrentRow() as WorkOrder;
	var atth = wo.WorkOrderLine.Item.DefaultBOM.Attachments.FirstOrDefault(at => at.Extension == ".tif" || at.Extension == ".jpg" || at.Extension == ".TIF" || at.Extension == ".JPG");

	if (atth == null) {
		pictureBox1.Visible =  false; 
		return;
	}
	pictureBox1.Visible = true;
	pictureBox.Image = atth != null 
		? ByteArrayToImage(atth.Data)
		: null;
}
Tags:
Spis treści