Pobieranie załącznika do raportu drukowanego

wpis w: Przykłady | 0

W raporcie drukowanym dodać pole obrazu. Do pola obrazu podpiąć metodę BeforePrint. Poniżej przykład kodu z wydruku zlecenia produkcyjnego pobierającego załącznik ze struktury bazowej. W poniższym przykładzie obsługiwane typy plików to tif i jpg. private void pictureBox1_BeforePrint(object sender, System.Drawing.Printing.PrintEventArgs e) { var pictureBox = (XRPictureBox)sender; var wo = GetCurrentRow() as WorkOrder; var atth = wo.WorkOrderLine.Item.DefaultBOM.Attachments.FirstOrDefault(at => at.Extension == “.tif” || at.Extension == “.jpg” || at.Extension == “.TIF” || at.Extension == “.JPG”); if (atth == null) { pictureBox1.Visible = false; return; } pictureBox1.Visible = true; pictureBox.Image = atth != null ? ByteArrayToImage(atth.Data) : null; }