How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Pobieranie wartości spoza Produkcji przez cechę SQL

Jeżeli potrzebujesz dodatkowej kolumny, która pobiera dane z tabeli spoza Produkcji, możesz użyć cechy/pola kalkulowanego z zapytaniem SQL.

private void opis_GetValue(object sender, DevExpress.XtraReports.UI.GetValueEventArgs e) {
var line = e.Row as SalesDocumentLine;
var article = line.Article;
if (article == null) return;
var query = string.Format("SELECT Data FROM Features WHERE ParentType = 'Towary' AND Name ='opis' AND Parent = {0}", article.Id);
e.Value = Factory.Provider.CreateCommand(query).ExecuteScalar(); }
Tags:
Spis treści