How Can We Help?

← Wszystkie tematy
Jesteś tu:

Wykonanie planu zgrubnego

Zapytanie zwraca:

1) Pozycje planu produkcji pobrane z planu zgrubnego
2) Pozycje planu zgrubnego nie przekazane do planu produkcji
3) Pozycje planu produkcji, które nie zostały pobrane z planu zgrubnego, a dodane ręcznie

Parametrem jest kod planu zgrubnego.

select I.ShortName as 'Kod produktu', I.Name as 'Nazwa produktu', PPZ.PlanQty as 'Il. planowana zgrubna', isnull(sum(PP.CompletedQty),0) as 'Il. wykonana', ' ' as 'Dodano do Planu produkcji'
from Manufacture.MasterScheduleLine PPZ
left outer join Manufacture.LinkedObject as LO on LO.ChildId = PPZ.Id and LO.BusinessObjectParent = 16 and LO.BusinessObjectChild = 78
left outer join Manufacture.MRP as PP on PP.Id = LO.ParentId
inner join Manufacture.MasterSchedule as PZ on PZ.Id = PPZ.MasterScheduleId
inner join Manufacture.Item as I on I.Id = PPZ.ItemId
where  PZ.ShortName = @PZ and PPZ.ParentId = 0
group by  I.ShortName, I.Name, PPZ.PlanQty

union

select I.ShortName as 'Kod produktu', I.Name as 'Nazwa produktu', isnull(PPZ.PlanQty,0) as 'Il. planowana zgrubna', PP.CompletedQty as 'Il. wykonana', PP.CreatedDate as 'Dodano do Planu produkcji'

from Manufacture.MRP as PP
full  join Manufacture.LinkedObject as LO on LO.ParentId = PP.Id and LO.BusinessObjectParent = 16 and LO.BusinessObjectChild = 78
full  join Manufacture.MasterScheduleLine as PPZ on PPZ.Id = LO.ChildId
inner join Manufacture.Item as I on I.Id = PP.ItemId
left join Manufacture.MasterSchedule as PZ on PZ.Id = PPZ.MasterScheduleId
where PP.Description not like 'wg harmon%'
Tags:
Spis treści