Cennik enova365 multi

wpis w: ... | 0

Wersja srebrna  Wersja złota Wersja platynowa Kadry i Płace 1897 4188 * Księga Podatkowa 662 – * Księga Handlowa – 3138 * Księga Inwentarzowa 406 1238 * Ewidencja Środków Pieniężnych (dodatkowe stanowisko) 494 494 * Windykacja – 1069 * Faktury 266 613 * Handel 1106 1862 * Przedstawiciel Handlowy – 1988 * CRM 563 1147 * Serwis 406 863 * Szkolenia – 988 * Wypożyczalnia 406 863 * Członkowie – 863 * Projekty – 2113 * Workflow – 300 * DMS – 390 * Konfigurator Workflow i DMS** – 2490 * Podgląd 863 863 * Preliminarz EŚP – 988 * … Continued

Cennik enova365 standard

wpis w: ... | 0

Moduły podstawowe Wersja srebrna  Wersja złota Wersja platynowa Kadry i Płace 1355 3350 * Księga Podatkowa 473 – * Księga Handlowa – 2510 * Księga Inwentarzowa 290 990 * Ewidencja Środków Pieniężnych (dodatkowe stanowisko) 395 395 * Windykacja – 890 * Faktury 190 490 * Handel 790 1490 * Przedstawiciel Handlowy – 1590 * CRM 402 917 * Serwis 290 690 * Szkolenia – 790 * Wypożyczalnia 290 690 * Członkowie – 690 * Projekty – 1690 * Workflow – 300 * DMS – 390 * Konfigurator Workflow i DMS** – 2490 * Podgląd 690 690 * Preliminarz EŚP – … Continued

Pakiet dla Fundacji

wpis w: ... | 0

Oferta dla fundacji/stowarzyszeń.   Pakiet Fundacja enova365 Księga Handlowa w wersji złotej enova365 Kadry Płace w wersji złotej enova365 Ewidencja Środków pieniężnych GRATIS za 2990 zł netto zamiast 5280 zł   *Pakiet obejmuje licencję na jedno stanowisko dla danego modułu. Przy zakupie wymagane jest przedłożenie dokumentów rejestrowych (KRS lub Wpis do ewidencji). Promocja obowiązuje tylko przy pierwszym zakupie oprogramownia enova.   Więcej na temat promocji: pomoc@unicore.pl

Pakiety dla Zarządców nieruchomości

wpis w: ... | 0

Oferta skierowana dla zarządców nieruchomości, którzy są uprawnieni do prowadzenia obsługi rachunkowo – księgowej na rzecz administrowanych lub zarządzanych podmiotów   Pakiet złoty (obsługa do 50 podmiotów) Księga Handlowa Złota wersja standard Księga Inwentarzowa  Złota wersja standard Księga Podatkowa Srebrna wersja standard Faktury Złote wersja standard Elektroniczne Wyciągi Bankowe Praca na Wielu Bazach (zawiera Platformę Managera) Cena specjalna pakietu 6 199 zł netto   Pakiet Platynowy (obsługa powyżej 50 podmiotów) Księga Handlowa Platynowa wersja standard Księga Inwentarzowa  Platynowa wersja standard Księga Podatkowa Platynowa wersja standard Faktury Platynowe wersja standard Windykacja Platynowa wersja standard Elektroniczne Wyciągi Bankowe Wirtualne Rachunki Bankowe SMS e-mail Praca na Wielu Bazach (zawiera Platformę Managera) Cena specjalna pakietu … Continued

Produkcja 3.5

wpis w: ..., Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 3.5 z dnia 28.07.2017 r. Program przystosowany do pracy z Enova, w wersji 12.0.1 i nowszych. Nie jest zgodny z wersjami wcześniejszymi oraz wersją 12.3. Nowa funkcjonalność: Dodano nowej właściwości “Słownik z wielowyborem” do definicji cechy. Właściwość ta umożliwia wybranie wielu pozycji dla cechy słownikowej w MES podczas rejestracji procesu. Dodano możliwość ustawienia dodatkowych cech rozliczenia pozaprodukcyjnego (opcjonalna/wymagana), które będą rejestrowane w MES dla procesu technologicznego. Dodano ładowanie rozszerzeń z bazy danych w wersji przeznaczonej dla programu Enova. Dodano nowy rodzaj zdarzenia obiektu biznesowego – przed anulowaniem trybu edycji. Dodano nowy typ raportu analitycznego – wskaźnik. Dodano … Continued

Drukarki etykiet Zebra

wpis w: ... | 0

pozwala drukować etykiety (naklejki) na taśmach samoprzylepnych moduł dedykowany dla użytkowników drukarek kodów kreskowych Zebra standard EPL uproszczona praca związana z etykietowaniem przykładowe wzorce etykiet dostępne w standardzie możliwość definiowania własnych wzorców etykiet   Więcej informacji na temat modułu: pomoc@unicore.pl

Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych

wpis w: ... | 0

dla firm, w których funkcjonują fundusze pożyczkowe PKZP oraz ZFM pozwala kontrolować plan spłat pożyczki w ratach i automatyzować rozliczanie tych spłat wraz z należnymi odsetkami należne raty mogą być potrącane z wynagrodzenia lub mogą pojawiać się jako należności od pracowników do wpłaty w kasie lub na rachunek bankowy funduszu pożyczkowego   Więcej informacji na temat modułu: pomoc@unicore.pl

Pracownicy Prokuratury

wpis w: ... | 0

moduł dedykowany dla Prokuratur – ujmuje pełną specyfikę ewidencji kadrowej Prokuratorów rozwiązanie poszerza możliwość ewidencji danych kadrowych pracowników prokuratury oraz możliwość wykonania obszernego raportowania prowadzenie kartotek prokuratora (historia zatrudnienia, pełnione funkcje, delegowania, funkcje w KRP, nagrody i kary, inne okoliczności, przejście i powrót ze stanu spoczynku, wykształcenie, kwalifikacje, stopnie i tytuły naukowe) ewidencja przebiegu służby prokuratorskiej   Więcej informacji na temat modułu: pomoc@unicore.pl