Dlaczego warto mieć aktualną gwarancję

wpis w: ... | 0

Kupując licencję, nabywa się bezterminowe prawo do użytkowania programu. Wykupienie rocznej gwarancji to prawo klienta. Prawa wynikające z posiadania aktualnej gwarancji Co w przypadku jeśli klient posiada oprogramowanie bez aktualnej gwarancji? Jakie są rodzaje aktualizacji i ile kosztują? Aktualizacja Terminowa – odpłatna aktualizacja programu z odtworzeniem warunków gwarancji na kolejne 12 miesięcy od daty zakończenia poprzedniego okresu gwarancyjnego.Koszt: 16% wartości programu według cen z cennika Producenta na dzień zakupu aktualizacji.Termin: 12 miesięcy licząc od daty zakończenia poprzedniego okresu gwarancyjnego. Aktualizacja Otwarta – odpłatna aktualizacja programu z odtworzeniem warunków gwarancji na 12 miesięcy od daty jej zakupu.Koszt: 30% wartości programu według … Continued

Produkcja 4.0.7158

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.0.7158 z dnia 12.08.2019 r. Nowe funkcjonalności: Możliwość zapisania układów kolumn dla tabel znajdujących się na formularzach Możliwość zmiany kolejności akcji w menu Czynności Dodany sposób rejestracji ilości w procesie technologicznym “Pobrane i dobre (braki jako różnica)” Dodany nowy typ filtra dla zestawu danych raportu: “Nie podobne do” Dodana obsługa cech referencyjnych podczas wklejania danych z arkusza kalkulacyjnego Dodane nowe schematy kolorów: Biały, Jasny, Ciemny, Czarny Zmienione funkcjonalności: Zmienione nazwy i opisy właściwości Pracownik produkcyjny: Shortcut => FirstName, Name => LastName Zmieniona obsługa znaku  ‘*’ w wierszu filtrowania tabeli Optymalizacja ładowania okna Zarządzaj szablonami Zmiana nazwy … Continued

Produkcja 3.7

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 3.7 z dnia 22.05.2018 r. Program przystosowany do pracy z Enova, w wersji 14.1 i nowszych. Nie jest zgodny z wersjami wcześniejszymi. Nowe funkcjonalności: Dodano możliwość ustawienia dodatkowych cech rozliczenia pozaprodukcyjnego (opcjonalne/wymagane), które będą rejestrowane poprzez MES dla procesu technologicznego. Enova – ładowanie rozszerzeń (dodatków dll) zapisanych w bazie Zabezpieczenie przed usunięciem procesu zlecenia, jeśli posiada zarejestrowaną robociznę Narzędzia\Ustawienia\Zlecenia Produkcyjne – dodany parametr: “Sprawdzaj czy przy rozliczaniu składników zostały wskazane partie” Możliwość zapisu filtrów widoku bez układu kolumn dla innego użytkownika\roli – Tabela\Właściwości\Filtry\Zapisz filtry Enova artykuł, dodana właściwość Stan wg magazynów Forte – możliwość dodania załączników … Continued

Produkcja 3.5

wpis w: ..., Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 3.5 z dnia 28.07.2017 r. Program przystosowany do pracy z Enova, w wersji 12.0.1 i nowszych. Nie jest zgodny z wersjami wcześniejszymi oraz wersją 12.3. Nowa funkcjonalność: Dodano nowej właściwości “Słownik z wielowyborem” do definicji cechy. Właściwość ta umożliwia wybranie wielu pozycji dla cechy słownikowej w MES podczas rejestracji procesu. Dodano możliwość ustawienia dodatkowych cech rozliczenia pozaprodukcyjnego (opcjonalna/wymagana), które będą rejestrowane w MES dla procesu technologicznego. Dodano ładowanie rozszerzeń z bazy danych w wersji przeznaczonej dla programu Enova. Dodano nowy rodzaj zdarzenia obiektu biznesowego – przed anulowaniem trybu edycji. Dodano nowy typ raportu analitycznego – wskaźnik. Dodano … Continued

Produkcja 3.4

wpis w: ..., Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 3.4 z dnia 30.01.2017 r. Program przystosowany do pracy z Enova, w wersji 11.5 i wcześniejszymi. Nie jest zgodny z wersjami 12.0 i nowszymi. Nowa funkcjonalność: Dodano status pozycji zlecenia, planu produkcji oraz harmonogramu. Dodano parametr: Wyświetlaj okno z wyborem rozliczanych typów składników w UstawieniaRozliczanie zleceń. Dodano maskę Minut (“mm”) dla pól typu “czas”. Dodano akcję z kontrolki użytkownika ManufactureControl.MoveToWorkInProgress, opis https://unicore.pl/752. Dodano możliwość ustawiania domyślnych wartości dla nowych obiektów dodawanych z poziomu tabeli. Poprawione funkcje: Poprawiono błąd sql związany z pobieraniem właściwości “Ilość anulowana” pozycji harmonogramu zgrubnego. Poprawiono zapisywanie się norm dodanych do procesu technologicznego. … Continued

Pulpit Menedżerski

Opis zmian do wersji 3.3.7067 z dnia 08.05.2019 r. Nowe funkcjonalności: Tabela, tabela przestawna, raport tabela, raport tabela przestawna – dodana możliwość umieszczenia nagłówka z nazwą raportu, filtrami, własną adnotacją przy wydruku/eksporcie do Excel Poprawione funkcje: Zmiany funkcjonalności: .NetFramework 4.0 => 4.7.2 Opis zmian do wersji 3.2.7004 z dnia 11.02.2019 r. Nowe funkcjonalności: Tabela – możliwość zmiany typu pola kalkulowanego Tabela przestawna – dodany parametr Zablokuj pozycję nagłówków wierszy Ikony kartotek systemowych w nawigacji Widok Zalogowani użytkownicy Kartoteka Użytkownicy dodane akcje: Kopiuj użytkownika, Skopiuj uprawnienia z Kartoteka Role dodana akcja: Kopiuj role Poprawione funkcje: Web: Użytkownik nie będący w roli … Continued