Produkcja 4.0.7240

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.0.7240 z dnia 31.10.2019 r.

Nowe funkcjonalności:

 • Możliwość wyboru “Styl Excela” w opcjach filtrowania kolumny w widoku
 • Filtr widoku struktur: Status
 • Akcja w widoku struktur: Zablokuj
 • Możliwość określenia okresu obowiązywania struktury bazowej
 • Parametr “Pokazuj kryteria w wierszu filtrowania” w opcjach widoku
 • Ustawianie wartości w kolumnie dla wszystkich zaznaczonych wierszy
 • Możliwość utworzenia zleceń dla głównych i pochodnych pozycji planu produkcji zaznaczonych jednocześnie
 • Parametry wywołania akcji “Aktualizuj indeks” w widoku indeksów produkcyjnych

Zmienione funkcjonalności:

 • Właściwości projektanta formatek przeniesione z paska statusu do paska narzędzi
 • Parametr filtru “Wielowybór” jest dostępny tylko dla filtrów typu “Należy”, “Nie należy” oraz “Parametr”
 • Zmiana nazwy właściwości definicji zlecenia DocumentType -> Symbol
 • Zmiana nazwy nazwy kolumny TimeCrew -> Shift w tabelach EmployeeAllocation, ScrapType, LaborEvent, TimeSheet i WorkOrderIssue
 • Obiekt robocizna zlecenia (tabela WorkOrderLabor) – usunięte kolumny WorkDate, TimeCrew, dodane kolumny StartDate, FinishDate
 • Obiekt robocizna pracownika (tabela EmployeeAllocation) – dodana kolumna ShiftDate (Data zmiany roboczej, przeniesiona z WorkOrderLabor.WorkDate)

Poprawione funkcje:

 • Zapis zmian na wydrukach po edycji
 • Obsłużono wyjątek System.InvalidCastException po wybraniu niebieskiego schematu kolorów
 • Zapis ustawienia okna filtrowania dla kolumny
 • Zapis daty modyfikacji obiektu, gdy nie wprowadzono żadnych zmian podczas zapisu
 • Zapisywanie w widoku wartości filtru z przecinkiem w treści
 • Obsłużono wyjątek System.InvalidCastException podczas eksportu do Excela, jeśli w tabeli użyte było kolorowanie wierszy
 • Zachowanie przycisku zapisu widoku, aby nie sugerował, że zmiany nie zostały zapisane
 • Podsumowania w kolumnach typu TimeSpan
 • Wyświetlanie kontrolki wyboru daty dla kolumn typu DateTime
 • Tworzenie powiązań pochodnych pozycji planu z zamówieniem obcym
 • Kolorowanie wierszy/kolumn zgodnie z priorytetami warunków
 • Ładowanie do pamięci podręcznej załączników przez właściwość HasAttachments

Usunięte funkcje:

 • brak