Pulpit Menedżerski 4.0.7327

Opis zmian do wersji 4.0.7327 z dnia 02.10.2020 r. Poprawione funkcje: Poprawiony wyjątek “System.InvalidCastException” rzucany po kliknięciu breadcrumbs (niebieski schemat kolorów) Poprawiony zapis ustawienia okna filtrowania dla kolumny tabeli Poprawiony zapis wartości filtru z przecinkiem w treści Poprawiony wyjątek “System.InvalidCastException” rzucany podczas eksportu do Excela gdy użyte jest kolorowanie wierszy Poprawione sugerowanie (na przycisku “Zapisz widok”), że zmiany nie zostały zapisane Poprawione uruchamianie aplikacji w 64 bitach Poprawiona walidacja unikalności właściwości “Pole” dla filtru zestawu danych Poprawiony instalator: dodano bibliotekę Renci.SshNet używaną przez MySQL Poprawione zwracanie wartości przez cechy globalne

Unicore Produkcja 4.2.7503.4

wpis w: ..., Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.2.7503.4 z dnia 12.08.2020 r. UWAGA! Ta wersja Unicore Produkcja dla Enova zgodna jest z Enova w wersji 2006 i wyższymi – nie będzie działać z poprzednimi wersjami Enova! Poprawione funkcje: Poprawione kolorowanie wierszy w tabeli Poprawiony wyjątek w bazach MySQL rzucany przy ładowaniu listy zamówień Poprawiona wydajność programu Poprawione odświeżenie wartości cech po modyfikacji na innym stanowisku Poprawiona nieedytowalna kontrolka wyboru daty dla cech typu Data Poprawiony błąd dotyczący usuwania wszystkich filtrów z widoku przy zapisie w oknie “Zapisz filtry” Poprawiony zakres pól do wyboru jako wartość maksymalna przy konfigurowaniu paska postępu w widoku Poprawiony … Continued

Unicore Produkcja 4.2.7503.3

wpis w: ..., Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.2.7503.3 z dnia 28.07.2020 r. Nowe funkcjonalności: Tabela \ Właściwości widoku \ Opcje – dodana możliwość zablokowania sortowania przy kliknięciu w nagłówek kolumny Tabela \ Właściwości widoku \ Opcje – dodana możliwość włączenia automatycznego odświeżania danych po zmianie na innym stanowisku Tabela \ Właściwości widoku \ Opcje – dodana możliwość automatycznego rozwijania wszystkich węzłów drzewa po załadowaniu widoku Tabela przestawna \ Właściwości widoku \ Opcje – dodano parametr “Wzajemna zależność filtrów” Dodana możliwość synchronizacji poszczególnych widoków z szablonu Dodany parametr definicji zlecenia “Wystawiaj dokument przyjęcia przy rejestrowaniu wykonania ostatniego procesu” Dodana obsługa zintegrowanego loginu operatora Enova … Continued

Unicore Produkcja 4.2.7387.7

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.2.7387.7 z dnia 09.07.2020 r. Poprawione funkcje: Formularz \ Czynności \ Zmiany obiektu – poprawiona zmiana kontekstu po przejściu na poprzedni/następny obiekt Poprawione wyświetlanie etykiet legendy na wykresach tabeli przestawnej Poprawione tworzenie powiązań z ZO pochodnych pozycji planu niższego poziomu

Unicore Produkcja 4.2.7387.2

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.2.7387.2 z dnia 13.05.2020 r. Nowe funkcjonalności: Dodane automatyczne rozliczanie procesów nad/podrzędnych Dodany filtr na indeksy produkowane przy wyborze produktu na formularzu struktury Dodana możliwość uwzględnienia poprzednich harmonogramów zgrubnych przy obliczaniu zapotrzebowania na kupowane indeksy produkcyjne Dodany parametr “Sposób grupowania zamówień przy dodawaniu do planu” w ustawieniach planowania Dodany zapis kryterium filtrowania kolumn w wierszu wyszukiwania Dodano możliwość przypięcia kart programu – przypięte karty nie są zastępowane gdy użytkownik wybierze nowy widok oraz są przywracane po ponownym uruchomieniu programu Dodane nieskończone przewijanie osi czasu w widoku harmonogramu APS Dodana edycja właściwości operacji bezpośrednio z poziomu osi … Continued

Unicore Produkcja 4.0.7285

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.0.7285 z dnia 12.12.2019 r. Nowe funkcjonalności: Dodana walidacja zbiorcza zaznaczonych na liście skryptów akcji Dodana walidacja zbiorcza zaznaczonych na liście cech skryptowych (akcja widoczna jest tylko jeśli wszystkie zaznaczone cechy są skryptowe Dodany nowy typ indeksu “Oprzyrządowanie” Dodany nowy typ pozycji struktury “Linia oprzyrządowania” Dodany nowy parametr w opcjach widoku “Pokaż kryteria w wierszu filtrowania”, domyślnie jest on włączony Uporządkowane właściwości w zakładkach “Kolumny” i “Opcje” we właściwościach widoku Dodane sprawdzenie czy wskazana w konfiguracji połączenia baza danych pochodzi z Enova, czy Forte Dodane sprawdzenie połączenia do bazy danych przed zapisem konfiguracji Dodane automatyczne tworzenie … Continued

Produkcja 4.0.7240

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.0.7240 z dnia 31.10.2019 r. Nowe funkcjonalności: Możliwość wyboru “Styl Excela” w opcjach filtrowania kolumny w widoku Filtr widoku struktur: Status Akcja w widoku struktur: Zablokuj Możliwość określenia okresu obowiązywania struktury bazowej Parametr “Pokazuj kryteria w wierszu filtrowania” w opcjach widoku Ustawianie wartości w kolumnie dla wszystkich zaznaczonych wierszy Możliwość utworzenia zleceń dla głównych i pochodnych pozycji planu produkcji zaznaczonych jednocześnie Parametry wywołania akcji “Aktualizuj indeks” w widoku indeksów produkcyjnych Zmienione funkcjonalności: Właściwości projektanta formatek przeniesione z paska statusu do paska narzędzi Parametr filtru “Wielowybór” jest dostępny tylko dla filtrów typu “Należy”, “Nie należy” oraz “Parametr” … Continued